Hur definieras migrän?

En neurologisk sjukdom

Kvinna och man med migrän

Migrän är en neurologisk huvudvärkssjukdom som kännetecknas av symtom från hjärnan. De flesta som har migrän upplever separata anfall. Detta kallas episodisk migrän. Den genomsnittliga anfallsfrekvensen är en eller två gånger i månaden. 

Tyvärr är många betydligt värre drabbade och en fjärdedel av svenskar med migrän står för mer än två tredjedelar av alla migrändagar. Anfallen varar olika länge, alltifrån några timmar hos barn upp till dagar eller veckor hos vuxna. Genomsnittet är ett knappt dygn. Om anfallet pågår i mer än tre dygn kallas det status migränosus.

Kronisk migrän

Var tionde person med migrän återhämtar sig inte mellan anfallen, och 1–2% i hela befolkningen har så kallad kronisk migrän. Det betyder att man har huvudvärk minst 15 dagar i månaden, varav minst åtta dagar med typiska migränsymtom.

Migränkurva
Förälder med två barn

Är migrän ärftligt?

Migrän har en stor genetisk komponent. Man uppskattar att upp till 60 % av orsakerna till att människor drabbas av migrän är genetiska. Vissa gener kan göra människor mer känsliga för förändringar i miljön och andra utlösande faktorer som kan ge upphov till ett anfall. 

Det är vanligt att man har en nära släkting som har haft migrän, cirka 70 % uppger detta. Har du en förälder med migrän är chansen 55 % att du slipper få den och har du två föräldrar med sjukdomen har du 30 % chans att klara dig undan. 

Som oftast startar migrän i tonåren. Under tonåren är fördelningen mellan pojkar och flickor lika men i vuxen ålder är migrän vanligast hos kvinnor (65 %). En teori är att hormonerna påverkar, vilket gör att kvinnor har större frekvens av migrän i vuxen ålder jämfört med män.