Allt om migrän

Vilken typ av migrän har du?

Det finns flera olika typer av migrän, vissa är mer förekommande än andra. Symtomen kan likna varandra och varierar från person till person. Dessutom har en del migräntyper symtom som kan likna symtomen vid andra sjukdomar. Det är därför viktigt att söka vård för att få hjälp anpassad för just dig och att kunna utesluta andra sjukdomar.

Episodisk migrän, kronisk migrän eller status migränosus

Migrän kan delas in i episodisk migrän (lågfrekvent och högfrekvent), kronisk migrän och status migränosus, beroende på vilken svårighetsgrad migränen har.

Episodisk migrän
De flesta som har migrän upplever separata anfall, detta kallas episodisk migrän. Episodisk migrän kan vara både lågfrekvent och högfrekvent. Lågfrekvent episodisk migrän innefattar nio eller färre migrändagar per månad. Upplevs 10 till 14 dagar med huvudvärk i månaden faller det in under högfrekvent episodisk migrän.

Kronisk migrän
Migrän kan utvecklas och bli kronisk. Detta innebär huvudvärk i minst 15 dagar per månad i tre månader, där minst åtta av dessa dagar består av tydlig migrän med eller utan aura. Migrän måste inte förbli kronisk, utan kan återgå till episodisk igen.

Status migränosus
Status migränosus kännetecknas av en typisk migränattack (med eller utan aura) som håller i sig i mer än 72 timmar. Denna typ av migrän korrelerar ofta med överkonsumtion av smärtstillande läkemedel.

Migrän utan aura – den vanligaste typen av migrän

Migrän utan aura är den vanligaste typen av migrän, med symtom som varar i 4–72 timmar.

Symtom:

 • huvudvärk på ena sidan huvudet
 • pulserande huvudvärk
 • förvärring vid gång i trappor eller liknande
 • illamående och möjligen kräkningar
 • ljuskänslighet
 • ljudkänslighet

Andra vanliga typer av migrän

Migrän med aura är den näst vanligaste migräntypen. Migrän med aura innebär tillfälliga symtom som påverkar synen, känseln, talet och språket. Aurasymtomen kommer vanligtvis inte samtidigt, utan avlöser varandra. Symtomen varar vanligtvis i 5–60 minuter och sker tillsammans med eller efterföljs av huvudvärk.

Symtom:

 • dubbelseende
 • ser sicksackmönster, blixtrar eller flimmer
 • ser suddigt
 • talsvårigheter
 • domningar eller stickningar i ena delen av ansiktet
 • motoriksvårigheter

Migrän vid mens
65 % av alla som har migrän är kvinnor och många av dessa upplever ett samband mellan sin migrän och menstruationscykel. För de som har menstruell migrän kommer migränen ofta två dagar innan mensen börjar och håller vanligtvis i sig längre än vid icke menstruell migrän. Att migränen kommer vid just mensen beror troligtvis på att östrogen- och oxytocinnivåerna faller.
Läs mer om migrän vid mens

Migrän under graviditet
Även graviditet påverkar migrän. Vissa som inte haft migrän tidigare upplever migrän för första gången under första trimestern av sin graviditet. En del av de som har migrän med aura upplever att deras migrän förvärras under graviditeten. Men längre in i graviditeten blir de allra flesta kvinnor i princip anfallsfria. Detta beror på att även om hormonnivåerna är höga så är de stabila, vilket ger förbättringar av migrän.
Läs mer om migrän under graviditet

Migrän och klimakteriet
Under själva klimakteriet kan migränanfallen komma ofta eftersom hormonnivåerna svänger. Men efter klimakteriet har östrogennivåerna stabiliserats och då blir migränanfallen alltmer sällsynta.

Vestiubulär migrän, även kallad migränyrsel, innebär att migränattackerna kommer med aura i form av bland annat yrsel. Denna yrsel kan vara i allt från några minuter upp till 24 timmar.

Symtom:

 • yrsel
 • försämrad förmåga att fokusera ögonen
 • tinnitus
 • ljuskänslighet
 • ljudkänslighet
 • illamående och kräkningar
 • smärta i nacken
 • förvirring
 • ångest/panikkänslor

Ovanliga typer av migrän

Retinal migrän är symtomen vid migrän med aura som påverkar ögonen.

Symtom:

 • ser sicksack-mönster, blixtar eller flimmer
 • ser fläckar i synfältet
 • ser suddigt
 • ser dubbelt
 • upplever synförlust på ena ögat
 • upplever en blind punkt i synfältet
 • huvudvärk

Läs mer om ögonmigrän

Hemiplegisk migrän är en ovanlig typ av migrän med aura. Ordet hemiplegisk betyder förlamning på ena sidan av kroppen. Symtomen kan vara i en eller flera veckor, och efterföljs vanligtvis av huvudvärk.

Symtom:

 • svaghet och förlamning i ena sidan av kroppen
 • stickningar och domningar i ben, armar och ansikte
 • yrsel
 • koordinations- och balanssvårigheter
 • synproblem
 • talsvårigheter
 • förvirring


Symtomen vid denna migrän kan likna symtomen vid en stroke och därför är det viktigt att kontakta läkare för att utesluta annan sjukdom.

Basilarismigrän är en slags migrän med aura och dess symtom kommer från hjärnstammen. Symtomen följs sedan ofta av svår huvudvärk och anfallen varierar i varaktighet.

Symtom:

 • yrsel
 • dubbelseende
 • domningar och stickningar i ena sidan ansiktet
 • förändrat tal och hörsel
 • balanssvårigheter
 • motoriksvårigheter


Vid dessa symtom är det viktigt att besöka läkare för att utesluta andra sjukdomar.

Denna typ av migrän är väldigt sällsynt och påverkar framför allt ögonen. Oftalmisk migrän förekommer främst bland unga.

Symtom:

 • huvudvärk
 • förstorade pupiller
 • hängande ögonlock
 • oförmåga att röra ögat ner, upp eller i sidled
Hur påverkas din förmåga att arbeta eller studera under ett migränanfall?
Man med sprängande huvudvärk

Källor:

 • Janusinfo.se, Region Stockholm, Stoppa kronifiering av migrän, 2019.
 • 1177.se. Huvudvärk och migrän.
 • Viss.nu. Region Stockholm, Migrän hos vuxna, 2023.
 • Internetmedicin.se. Behandlingsöversikt, neurologi, migrän.
 • Läkartidningen.se. Yrsel och illamående – vestibulära orsaker, 2009.
 • Netdoktor.se, Hormonell migrän, 2023.
 • Huvudvärksförbundet.se. Migrän och graviditet, 2021.
 • Läkartidningen.se. Migrän i ett kvinnligt perspektiv, 2007.