Allt om migrän

Barn och migrän

Barn i alla åldrar kan ha migrän, och var tionde barn är drabbat. Migrän varierar beroende på barnets kön och ålder, det ser olika ut för barn under 4 år, 6–12-åringar och efter puberteten. Det finns en ärftlig komponent, 90 % av dessa barn har en förälder eller släkting med migrän. Om du misstänker att ditt barn lider av migrän ska ni söka hjälp hos en läkare som har erfarenhet av huvudvärk hos barn.

Det är viktigt att ditt barn får en ordentlig diagnos. Ta hjälp av barnavårdscentralens sjuksköterskor och läkare för att se på tillväxt och motorisk och psykologisk utveckling. Blir du inte bemött som önskat, kan du som förälder behöva stå på dig och be om remiss till pediatriker för diagnos och behandling.

Prata med ditt barn om migrän, se migrän i ett större sammanhang och förklara att ditt barn inte är ensam. Genom att förstå sjukdomen känns den mindre skrämmande och blir enklare att hantera. Det finns bland annat tidskrifter, böcker, föreningar, forskning och hemsidor som handlar om barn i liknande situationer.

Ett barns migrän kan ha stor inverkan på skola och fritid och kan naturligtvis även ställa till problem i vardagen för alla runtomkring. Därför är det bra att informera alla berörda. Prata med skolan, stöd kan finnas att få från t.ex. skolpersonal och idrottsledare. Det är viktigt att skolhälsovårdspersonalen är informerad om ditt barns migränsjukdom, att skolan vet hur de ska hantera barnets migrän och kan erbjuda en viloplats.

Det kan vara svårt att upptäcka migrän hos barn, speciellt hos barn som inte har börjat prata än. Men barn som har ont brukar vara bra på att visa det, så var uppmärksam. Och det finns en del tecken du kan hålla utkik efter:

 • Illamående, magsmärtor och kräkningar.  
 • Blekhet eller sjuklig uppsyn.
 • Humörsvängningar och känslighet.
 • Benägenhet för åksjuka.
 • Barnet kan vara sugen på något särskilt eller tvärtom – absolut inte vilja ha något som annars är en favorit.
 • Barnet har ont i huvudet, kanske håller i det eller dunkar det mot något hårt.
 • Barn kan ha förkänningar (prodrom) som koncentrationssvårigheter, trötthet eller förändrad aptit.
 • Barnet kanske vill vara stilla.
 • Låt barnet vila eller sova i ett lugnt och svalt rum, eventuellt med något kylande på pannan. Stanna hos barnet om hen vill.
 • Hunger och törst är kända triggers, ibland kan det hjälpa att äta eller dricka.
 • Ibland upplever barn att besvären lindras efter att de har fått kräka.
 • Prata med ditt barn om vad som händer i kroppen och hur det känns.
 • Om inget av detta hjälper kan du försöka behandla med något receptfritt läkemedel eller med läkemedel utskrivet av läkare, men om barnet kräks stannar inte läkemedlet i kroppen och ger ingen effekt.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan också ha god effekt hos barn.

Vad som triggar migrän varierar från barn till barn, därför gäller det att individuellt hitta sätt att hantera och leva med fenomenet. Det är viktigt att vara medveten om att migrän aldrig är barnets fel på något sätt, utan kommer av sig själv i attacker. Precis som för vuxna är det viktigt att undvika eller åtminstone försöka begränsa utlösande faktorer som kan leda till migränanfall.  

 • Lär er känna igen när ett anfall är på gång.
 • Se till att ha goda och regelbundna sömnvanor.
 • Se till att ha regelbundna vanor för att äta och dricka.
 • Denna regelbundenhet gäller även under ledigheter.
 • Minska stimuli. Begränsa användandet av skärmar, TV och mobil.
 • Minska ljud, och undvik eller begränsa höga volymer (även ljud i skolan och utomhus).
 • Begränsa starkt ljus. Det kan vara en god idé med solglasögon och mörkläggande gardiner.
 • Förstå sjukdomen – okunskap kan skapa oro, stress och rädsla för både föräldrar och barn.
Flicka med migrän
Dagbok vid migrän

Huvudvärksdagbok för barn

Att föra huvudvärksdagbok kan vara ett effektivt sätt att identifiera vad som kan orsaka migränanfallen och förstå sin situation. Håll dagboken på en nivå som passar ditt barn. Ni kan sitta ner i lugn och ro och rita eller skriva, för att tillsammans försöka besvara frågorna.

Några frågor att diskutera tillsammans med ditt barn i huvudvärksdagboken:

 • Hur känns det idag?
 • Var känns det?
 • När gör det ont?
 • Vad kan ditt barn göra för att förebygga migränen?
 • Vad tycker ditt barn hjälper?
 • Finns det saker som barnet missar och inte kan vara med på?
 • Finns det andra saker runt migränen som känns jobbiga?
 • Vem kan ditt barn prata med om sin migrän?

Är det skillnad på migrän för barn och vuxna?

Migrän hos barn liknar den hos vuxna, men det finns skillnader:

 • Barn får ofta symtom i magen, både före och under ett anfall.
 • Anfallen kan vara korta, 30 minuter till två timmar.
 • Anfallen kan komma sällan, det kan vara upp till sex månader emellan.
 • Barn har oftare smärta i båda sidorna av huvudet.
 • För barn kan det vara svårt att beskriva hur det känns.

Kommer ditt barn ha migrän för alltid?

Som förälder undrar du naturligtvis hur ditt barns framtid ser ut. Sanningen är att det är svårt att säga eftersom migrän inte utvecklas likadant hos alla. Vissa generella tendenser finns dock:

 • Någonstans mellan 17–25 % av alla vuxna med migrän hade sitt första migränanfall före tio års ålder.
 • Bland yngre barn är migrän ungefär lika vanligt hos pojkar som hos flickor, men från sju års ålder är fler flickor drabbade.
 • Efter puberteten brukar migränen ändra karaktär, för att mer och mer likna den hos vuxna.
 • Det är vanligare att migrän växer bort för pojkar än för flickor.
 • Migrän kan gå över av sig själv eller med hjälp av behandling. För vissa botas migränen helt och hållet och för andra kan anfallen minska.

Artikeln är framtagen i samarbete med Marie-Louise Edvinsson, doktor medicinsk vetenskap och klinisk forskare, Lunds universitet.

Källor:

 • Johanna Andersson, ”Vilken vård och behandling erbjuder vi barn och ungdomar som lider avmigrän?”
  Erfarenheter från vårdgivande läkare och andra professioners behandling. Masteruppsats, Lunds universitet, 2022.
 • https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.13091
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5394581/
 • https://www.internetmedicin.se/wp-content/uploads/2020/05/Huvudvark_barn_ungdomar.pdf
 • https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/ovrigt/aksjuka/
 • https://migrainetrust.org/live-with-migraine/self-management/common-triggers/
 • https://w3.internetmedicin.se/page.aspx?id=1146
 • https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/pediatric-migraine/
 • https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/huvudvark-hos-barn-primar/
 • https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9637-migraines-in-children-and-adolescents