Receptfria läkemedel mot migrän

Vanliga värktabletter

De flesta personer som har migrän behöver och vill kunna använda akut behandling för att bryta attacker av episodisk migrän eller för att korta ned topparna vid kronisk migrän. Valet står då mellan olika läkemedel. Det vanligaste är att i första hand prova receptfria värktabletter som paracetamol eller antiinflammatoriska smärtstillande substanser med eller utan koffein. Många tycker att detta hjälper tillräckligt mycket.

Receptfria läkemedel vid migrän
Pillerburkar

Triptaner

Vid dålig effekt eller biverkningar av vanliga värktabletter är det lämpligt att prova så kallade triptaner, som är skräddarsydda för akut migränbehandling. I små förpackningar är några av dem receptfria, men kostnaden är betydligt högre än för värktabletter. 

Nässpray, spruta eller tabletter
De olika triptanerna är ganska lika varandra. Den uppenbara skillnaden är hur de intas.