Sjukdomsförlopp och faser för migrän

Migränfaser

Migrän är mer än bara huvudvärk

Hur känns ett migränanfall med aura egentligen?

Spela video om Migrän
Ljuskänslighet vid migrän

Prodromalfasen

Under denna fas upplevs en känsla av att migrän är på gång. Typiska tecken på det är neuropsykologiska symtom som koncentrationssvårigheter, irritabilitet eller hunger. Det är också här många börjar bli besvärade av yttre intryck som ljus, ljud och lukter.

Aurafasen

Ungefär var fjärde person med migrän har mycket specifika neurologiska symtom som varar en halvtimme eller längre. Detta kallas aura. Vanligast är en synstörning som kan upplevas som zigzag-mönster eller blinkande ljus som rör sig över synfälten och efterlämnar blinda fläckar. Somliga förlorar förmågan att känna igen ansikten. Den näst vanligaste formen av aura innebär pirrande känselfenomen och domning i ena handens fingrar som långsamt sprider sig upp i armen och ena ansiktshalvan. Mindre vanliga former av aura är talsvårigheter (afasi), förlamning eller hjärnstamssymtom med förlust av balans, hörsel, koordination och i värsta fall medvetslöshet. Somliga har aura utan huvudvärk.

Aurafasen
Huvudvärk vid migrän

Huvudvärksfasen

Den tredje fasen är huvudvärk som i det typiska fallet pulserar och ökar i intensitet upp till svår eller outhärdlig intensitet. Den uppträder ofta men inte alltid på ena sidan av huvudet. Smärtan ökar av fysisk aktivitet som att gå i trappor och många ligger ned utslagna. Nu märks vanligtvis även illamående och kräkningar som uppträder när huvudvärken är som värst.

Postdromala fasen

När smärtan slutligen avklingar kvarstår ofta de neuropsykologiska symtomen och överkänsligheten under den så kallade postdromala fasen. Under migränanfallets senare faser återgår individen långsamt men säkert till sitt normaltillstånd. Man känner sig vanligtvis mycket trött och urlakad i upp till ett par dygn efter attacken.

Trötthet vid migrän
Vilken är din främsta metod för att hantera din migrän?