Allt om migrän

Förebyggande behandling vid migrän

Behandling du kan få på din vårdcentral

Vid frekvent migrän (tre dagar i månaden eller oftare) eller otillfredsställande akutbehandling kan förebyggande läkemedel användas. Förutom att minska antalet dagar med migrän kan de också dämpa svårighetsgraden. I första hand provas tabletter som utvecklats mot andra sjukdomar som högt blodtryck, depression eller epilepsi.

Inget läkemedel fungerar för alla. Men chansen att få en tydlig förbättring med läkemedel är ungefär 50%. En fördel med förebyggande läkemedel i tablettform är att vissa kan förskrivas på vårdcentralen. Utmaningen är att de ofta har biverkningar. Därför är det viktigt att trappa upp dosen långsamt och att minska igen om biverkningarna blir plågsamma.

Huvudvärksdagbok

Det är viktigt att fylla i en huvudvärksdagbok för att kunna jämföra situationen innan och under behandlingen. Efter inställning av en acceptabel dos bör läkemedlet provas i 3 månader. Om det fungerar används det så länge det behövs. En del personer kan sluta efter ett halvår men andra behöver fortsätta i många år. Vid osäkerhet, kan medicinen trappas ut för att se om den gjorde någon nytta.

Dagbok vid migrän

Behandling du kan få hos neurolog eller huvudvärksspecialist

För patienter med kronisk migrän eller mycket svår episodisk migrän finns det läkemedel som kan ges av neurolog. Vissa av dem kan tas av dig hemma, andra ges av legitimerad sjukvårdspersonal. Neurotoxiner har funnits sedan många år tillbaka. Sedan 2019 finns även en ny grupp av förebyggande läkemedel som kallas CGRP-hämmare.