Migrän under graviditet

Huvudvärk är vanligt förekommande under en graviditet och i 90 % av alla fall handlar det om antingen spänningshuvudvärk eller migrän. Men med det sagt är det ändå viktigt att vara uppmärksam på sina symtom eftersom graviditeten kan öka risken för allvarligare former av huvudvärk.1 Bland annat har man i studier kunnat påvisa ett samband mellan gravida med migrän och en ökad risk för stroke.2 Därför bör du alltid kontakta din läkare om du upplever symtom utöver det vanliga.

En graviditet påverkar migränsjukdomen på olika sätt hos olika kvinnor. Vissa upplever att besvären ökar medan andra upplever motsatt effekt.3 För den som aldrig haft besvär med migrän tidigare är det inte ovanligt att drabbas under första trimestern (graviditetens tre första månader). Men så många som 8 av 10 kvinnor blir helt eller delvis symtomfria mot senare delen av graviditeten. Om man inte upplever en nedtrappning av sina migränbesvär under sin graviditet har forskare sett att det finns en ökad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning.4

Lågt blodsocker är en annan faktor som kan utlösa eller förvärra ett migränanfall. Många drabbas av illamående under graviditeten, vilket påverkar aptiten. Ett sätt att förebygga svår migrän kan vara att äta och dricka regelbundet för att hålla blodsockernivån i balans.5

Gravid kvinna

Migrän med eller utan aura

Man har även noterat en signifikant skillnad mellan migrän utan aura och migrän med aura, där det framför allt är den sistnämnda typen som brukar förvärras under en graviditet.6,7

Om du får migrän under graviditeten och vill undvika att använda läkemedel finns det flera alternativa behandlingar mot migrän som är icke-farmakologiska.