Vilken typ av huvudvärk har du?

Huvudvärk tar sig uttryck på en mängd olika sätt. Symtom som liknar migrän behöver inte nödvändigtvis vara det. Här är några andra sjukdomar och tillstånd som kan ge huvudvärk.

Hortons huvudvärk är en sjukdom som är mycket lik migrän med en intensiv ensidig huvudvärk. Till skillnad från migrän så kommer huvudvärken väldigt plötsligt och varar oftast 30 till 60 minuter. Det beräknas att ungefär 0,1% av befolkningen lider av sjukdomen – den är vanligast bland män. Majoriteten av de som har klusterhuvudvärk kan gå i längre perioder utan besvär. Än så länge är orsaken till sjukdomen oklar.1

Symtom på Hortons huvudvärk (klusterhuvudvärk):

 • extrem smärta bakom ögat och/eller nära tinningen
 • förminskade pupiller, svullna och hängande ögonlock
 • rinnande näsa eller ögon
 • smärtan kan komma och försvinna snabbt
 • huvudvärken kan intensifieras när du lägger dig ner.

Det är vanligt att man har en nära släkting som har haft eller har migrän, cirka 70 % uppger detta. Har du en förälder med migrän är chansen 55 % att du slipper få den och har du två föräldrar med sjukdomen har du 30 % chans att klara dig undan. 

Även känd som huvudvärk av spänningstyp (HST). Detta är en mer vanligt förekommande form av huvudvärk. Uppkommer ofta i samband med spända muskler eller stress och oro. Smärtan är dov, molande eller tryckande till skillnad från en skärande, huggande eller pulserande värk; som förekommer vid Hortons eller migrän. Kan upplevas som ett band som trycker på huvudet. Till skillnad från migrän kan denna huvudvärk lindras genom att röra på sig.2

Symtom:

 • huvudvärken liknar känslan av att ha ett band som trycker på huvudet
 • huvudvärken är inte lika intensiv som migrän
 • om spänningshuvudvärken varar i 15 dagar eller mer så kan det handla om kronisk spänningshuvudvärk.

Detta är en form av kronisk huvudvärk som kan drabba dem med migrän som har en hög användning av smärtstillande läkemedel, som triptaner. Huvudvärken är ofta som en mildare variant av migränen. Faktorer som rökning, högt koffeinintag eller depression ökar risken för läkemedelsöveranvändningshuvudvärk.3

Symtom:

 • huvudvärk när du vaknar
 • huvudvärk som liknar migrän kan växla till spänningshuvudvärk, intensiteten på smärtan kan variera.

Om du gnisslar mycket med tänderna under natten så kan det orsaka huvudvärk. Detta kan bero på bettfel. Boka en tid hos din tandläkare för undersökning.4,5

Symtom:

 • stelhet i munnen eller nackpartiet och axlarna
 • ömhet kring käkmuskulaturen
 • smärta och värk i huvudet och/eller ansiktet.

I samband med en kraftig förkylning kan även bihålorna bli inflammerade. Det leder till värk i pannan, nacken eller kinden. Huvudvärken kan förvärras av hastiga rörelser i huvudet eller vid en framåtlutning. Bihåleinflammation går oftast över av sig själv men om du får feber eller en stel nacke och känner dig svag så bör du kontakta vårdcentralen. Om ditt barn får en svullnad runt ena ögat samtidigt som barnet har feber så bör ni kontakta vårdcentralen.6,7

Symtom:

 • försämrat luktsinne
 • smärta i ansiktet, speciellt kring pannan, nacken eller kinderna
 • täppt näsa
 • feber
 • stel nacke.

Huvudvärk i tinningen kan bero på inflammation i tinningpulsådern. Denna värk kan även sprida sig till nacken eller hårbotten. Om du upplever flera av följande symtom bör du söka vård:7

 • muskelsmärta
 • ömhet i pulsådern vid tinningen
 • smärta i käken när du tuggar
 • viktnedgång
 • låg energinivå
 • feber
 • problem i synfältet.

Ger kraftig huvudvärk som kommer snabbt och ökar från några timmar till ett dygn. Du får hög feber. Sjukdomen orsakas av en bakterie eller virus.  

Symtom på hjärnhinneinflammation:8

 • ont i huvudet
 • feber
 • stel i nacken
 • känslighet för ljud och ljus
 • illamående
 • svårt att böja huvudet framåt
 • blåröda prickar i huden
 • röda eller rödlila utslag.

Hjärntumör är en ovanlig form av cancer i hjärnan som främst drabbar personer över 60 år, men kan i vissa fall drabba yngre. De som upplever huvudvärk och yrsel efter att ha vaknat bör vara uppmärksam på andra symtom, som:9

 • huvudvärk
 • förändringar på talförmåga, hörselförmåga eller synfältet
 • försämrad reaktionsförmåga
 • illamående
 • epileptiskt anfall
 • yrsel
 • förlamning.

Kallas även för pseudomigrän (pseudo = oäkta, falsk) eftersom ett av symtomen är en migränliknande huvudvärk. Andra symtom är muskelsvaghet, försämrad talförmåga och sensoriska störningar i ena halvan av kroppen. HaNDL anses vara en icke smittsam och övergående inflammatorisk sjukdom, det finns dock en risk för återfall. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd.  

Symtom vid HaNDL:10

 • huvudvärk som påminner om migrän
 • muskelsvaghet
 • försämrad talförmåga
 • sensoriska störningar i ena halvan av kroppen (exempelvis synbortfall).
Vilken är din främsta metod för att hantera din migrän?
Olika typer av huvudvärk