Ögonmigrän (retinal migrän)

Blixtar och dunder i ögonen? Sicksack-mönster i synfältet, blinda fläckar eller har en del av synfältet försvunnit? Då kan det vara ögonmigrän.

Ögonmigrän kan upplevas som obehagligt, men kom ihåg att det i sig inte är farligt utan är symtom på din migrän.

Vad är ögonmigrän?

Det finns olika typer av migrän. Ögonmigrän är inte en medicinsk diagnos, utan ett begrepp som syftar till symtomen som uppstår i ögonen vid migrän med aura, under aurafasen. Dessa symtom kan vara synstörningar som upplevs som sicksack-mönster eller blinkande ljus som rör sig över synfältet och efterlämnar blinda fläckar. Symtomen kan uppstå i samband med huvudvärk – men inte nödvändigtvis.

Aurafasen

Vanliga symtom vid ögonmigrän:

 • Du ser sicksack-mönster, blixtar eller flimmer
 • Du ser suddigt
 • Du ser dubbelt
 • Du upplever synförlust på ena ögat
 • Du upplever en blind punkt i synfältet
 • Du kan få huvudvärk


Symtomen i ögonen varar vanligtvis i 5–60 minuter. Vanligt är att det endast påverkar det ena ögat, och att synen kan vara opåverkad på det andra.
1

Huvudvärk och ögonmigrän

I samband med aurafasen och aurasymtomen kan det variera när, hur och om huvudvärken framträder. Det är vanligast att huvudvärken kommer efter att aurasymtomen har avtagit. Men huvudvärk kan också framträda innan eller under själva aurafasen. Det är mer sällsynt att huvudvärken börjar före aurasymtomen. En del upplever även aurasymtom helt utan huvudvärk.2

Huvudvärk vid migrän
Migrän olika sidor

Orsaker till ögonmigrän

Vad som utlöser ett migränanfall kan vara högst individuellt och därför är det bra att du som lever med migrän loggar dina dagar i din dagbok. Men här är några vanliga faktorer som kan utlösa ögonmigrän:3

 • Stress
 • Högt blodtryck
 • Rökning
 • Vätskebrist
 • Lågt blodsocker
 • P-piller/hormonförändringar i kvinnokroppen

Hantera din ögonmigrän

Hur man hanterar sin migrän skiljer sig från person till person, och det som gäller vid migrän generellt är även det som kan underlätta vid ögonmigrän specifikt. Det du kan göra när du upplever aurasymtom är att:

 • Vila ögonen
 • Dämpa belysningen


Här hittar du en sammanställning med förslag som kan hjälpa dig hantera din migrän – du får se vad som fungerar för just dig. Prata med din läkare för att få ytterligare hjälp. 

Och kom ihåg att dokumentera symtom, händelser, orsaker och mående i din dagbok. Det är ett hjälpmedel som kan underlätta din vardag och att hantera just din migrän.