Ordlista migrän

A

Acetylsalicylsyra

Ett läkemedel med bland annat smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande effekter. Tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.


Afasi

Talsvårigheter.


Akupunktur

En traditionell kinesisk medicinsk behandlingsmetod där man sticker in nålar i specifika punkter på kroppen. Används ibland som en alternativ behandlingsmetod mot migrän, kronisk smärta eller spänningar.


Antiinflammatorisk

Dämpar inflammation.


Aspirin

Ett receptfritt läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, används primärt vid lätta till måttliga smärttillstånd som huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk och menstruationssmärtor. Kan även användas mot feber och vid förkylningar.


Aurafas

En känsla som kan uppkomma under ett migränanfall innan fasen med huvudvärkssmärta. Aura kan yttra sig som störningar i synfältet eller stickningar i armen eller munnen och uppkommer och försvinner inom en timme.


Autoimmun sjukdom

En sjukdom där kroppens immunförsvar attackerar kroppens egna celler och organ. Det finns flertalet autoimmuna sjukdomar med olika orsaker, symtom och behandlingar.


Autonoma nervsystemet

Den delen av kroppens nervsystem som styr funktioner som inte är viljestyrda som exempelvis hjärtslag eller leverns funktioner.


C

Centrala nervsystemet

Den delen av kroppens nervsystem som finns i hjärnan och ryggmärgen.


F

Fonofobi

Ökad känslighet för ljud.


Fotofobi

Ökad känslighet för ljus.


H

Hyperakusi

Ljudöverkänslighet.


K

Klusterhuvudvärk, Hortons huvudvärk

Även kallat Hortons huvudvärk. En sjukdom som orsakar intensiv huvudvärk kring ögat.


Kronisk sjukdom

Långvarig sjukdom utan direkta botemedel.


M

Migrän

En kronisk sjukdom med intensiva anfall av huvudvärk tillsammans med en rad andra symtom som kräkningar, illamående och trötthet m.m. Kan vara kronisk eller episodisk.


Migrän med aura

Ett av migränanfallets faser är den så kallade aura-fasen, där din syn påverkas tillfälligt. Det drabbar var fjärde person med migrän och symtomen varar en halvtimme eller längre. Vanligast är en synstörning som kan upplevas som zigzag-mönster eller blinkande ljus som rör sig över synfälten och efterlämnar blinda fläckar. Somliga förlorar förmågan att känna igen ansikten. Den näst vanligaste formen av aura innebär pirrande känselfenomen och domning i ena handens fingrar som långsamt sprider sig upp i armen och ena ansiktshalvan. Mindre vanliga former av aura är talsvårigheter (afasi), förlamning eller hjärnstamssymtom med förlust av balans, hörsel, koordination och i värsta fall medvetslöshet. Somliga har aura utan huvudvärk. Det brukar kallas för ögonmigrän.


N

Neurologisk sjukdom

En sjukdom som påverkar hjärnan, ryggmärgen eller nerver. Neurologiska sjukdomar har skilda symtom och orsaker.


Neurovaskulär

En mekanism som kopplar det neurologiska med det vaskulära.


NSAID

En grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande effekt. NSAID står för Non-steroidal anti-inflammatory drug.


P

Paracetamol

Ett receptfritt läkemedel som används för smärtlindring och febernedsättning.


Postdromalfas

Fasen efter att huvudvärken börja avta. Symtom som överkänslighet och trötthet försvinner successivt.


Prodromalfas

Det tidiga stadiet av migränanfallet där symtom som koncentrationssvårigheter, irritabilitet eller hunger kan uppkomma.


S

Smärtfas

Fasen där själva smärtan pågår (huvudvärksfasen)


Status migrainosus

Ett migränanfall som varar längre än 72 timmar.


T

Triptaner

En grupp läkemedel som används vid akutbehandling av migrän. Det finns receptbelagda och receptfria varianter.


U

Unilateral

På en sida av kroppen (ensidig)


Ö

Ögonmigrän

Ett av migränanfallets faser är den så kallade aura-fasen, där din syn påverkas tillfälligt. Det kan flimra för ögonen, du ser ett zigzag-mönster eller blinkande ljus som rör sig över synfälten och efterlämnar blinda fläckar. Du kan även se ljusblixtar, få dubbelseende och förvrängd syn.
Ögonmigrän brukar användas som term när man får dessa symtom, men utan att få en påföljande kraftig huvudvärk.