Vardagen

Kvinna med migrän

Migrän och skola/arbete

Den mest uppenbara bördan av migrän är lidandet som orsakas av dess symtom och då är det vanligen själva smärtan som upplevs som värst. En annan aspekt av lidandet är funktionsnedsättningen. Ungdomar med migrän förlorar 1–6 dagars aktivitet (skola, hem och sociala aktiviteter) varje månad på grund av migrän. 

Hos unga och medelålders kvinnor ger migrän den samlat största sjukdomsbördan av alla medicinska tillstånd i samhället. Två tredjedelar av svenskar med migrän rapporterar att sjukdomen har en negativ påverkan på familjesituationen och fritiden.

Berätta gärna

Det är bra om dina kollegor är medvetna om din migrän, så de är förberedda och vet hur de bäst hjälper dig när ett anfall kommer.