Tips på bra sidor om migrän

Förstoringsglas

hshuvudsaken.se >
Huvudsaken understödjer utvecklingen mot bättre fungerande regionala vårdkedjor för personer med migrän-och huvudvärkssjukdomar.

hjarnfonden.se >
Insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område.

neuro.se >
Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. De finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro.