Huvudvärksdagbok

Huvudvärksdagboken är viktigare än vad du kanske tror. Genom denna kan vårdpersonalen se om du verkligen svarar på behandlingen. Om så inte skulle vara fallet måste din läkare gå vidare med nästa steg i behandlingstrappan. För att avgöra detta behövs information om vad som blivit bättre eller inte, om du upplever fler eller färre anfall, om anfallen är lindrigare eller svårare än förut, om intaget av akutmediciner förändrats. Huvudvärksdagboken är som klippt och skuren för detta ändamål, eftersom det är omöjligt att komma ihåg alla detaljer på egen hand. Och ju fler detaljer du nämner desto bättre. Då blir det lättare för vårdpersonalen att hjälpa dig med din migrän. Så, glöm inte att fylla i din huvudvärksdagbok!