Användarvillkor för webbplatsen

Webbplatsen alltommigrän.se ägs och tillhandahålls av:

H. Lundbeck AB
Slagthuset
211 20 Malmö
Sverige
(“Lundbeck”)
Organisationsnummer: 556039-8462
Telefonnummer: + 46 40-699 82 00

1. Direkt kommunikation
Eventuella frågor, kommentarer, förslag etc. som du kan vidarebefordra eller överföra via webbplatsen kommer – och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag – att bli och vara Lundbecks egendom och kommer att behandlas som icke-konfidentiell, icke-proprietär information som Lundbeck får använda efter eget omdöme.

2. Ansvarsfriskrivning
Lundbeck ser till att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att innehållet på webbplatsen är korrekt och aktuellt. Lundbeck ger inga garantier av något slag med avseende på noggrannhet, sekvens, aktualitet eller fullständighet av webbplatsens innehåll och kan när som helst efter eget omdöme ändra eller ersätta information på webbplatsen och sluta distribuera webbplatsen utan föregående meddelande. Webbplatsen kan innehålla information om sjukdomar och behandlingar. Den informationen är endast avsedd för allmän vägledning och får aldrig ersätta råd från en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal. I den utsträckning som tillåts enligt lag, är Lundbeck inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av tillgång till eller vid användning av innehåll på denna webbplats. Om du misstänker att du har ett hälsoproblem rekommenderar vi starkt att du kontaktar din läkare.

3. Länkar till andra webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Lundbeck frånsäger sig kontroll över, förhållandet till eller godkännande av dessa webbplatser och ansvarar inte för några skador eller skador som härrör från innehållet på sådana webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet och Lundbeck uppmanar att du läser dessa andra webbplatsers användarvillkor.

4. Immateriella rättigheter
Lundbecks webbplats innehåll är föremål för upphovsrättsskydd och andra immateriella rättigheter. Företagsnamnen, varunamn, logotyper och alla produktnamn är rättigheter som ägs av Lundbeck. Eventuellt missbruk av dessa rättigheter är förbjudet enligt lag. Det inte tillåtet att kopiera, visa, ladda ner, modifiera, reproducera eller vidarebefordra information på denna webbplats utan skriftligt medgivande från Lundbeck.

5. Barn
Denna webbplats är inte avsedd för barn under 18 år. Vi samlar inte medvetet personligt identifierbara data från någon person som vi vet är under 18 år.

6. Gällande lag och plats
Svensk lag är tillämplig på innehållet på denna webbplats inklusive denna Integritetspolicy med ansvarsfriskrivning. Eventuell tvist som härrör från eller i samband med innehållet på denna webbplats inklusive denna integritetspolicy med ansvarsfriskrivning ska avgöras av svensk domstol.

7. Ändringar och frågor
Eventuella ändringar i detta dokument kommer att meddelas omedelbart på den här sidan. Om du har ytterligare frågor angående detta dokument eller webbplatsen i allmänhet, tveka inte att kontakta oss.